Jaké možnosti léčby pro pacienty s Osteogenesis imperfecta existují?

Léčba

Příčinná léčba vrozeného onemocnění Osteogenesis imperfecta v současnosti neexistuje, spočívá pouze v léčení a zmírňování následků metodou konzervativní, operativní a farmakologickou. Velice důležitá je však také rehabilitace, která by měla být nedílnou součástí...
Zatěžování kostí stimuluje buňky, které zajišťují novotvorbu kostní hmoty.Kost se zároveň přestavuje tak, aby byla pevnější ve směru působení zátěže, což výrazně snižuje riziko zlomeniny. Nejméně důležitá je funkce lokomční a mobilizační, zajišťující zapojení do života, výuku samostatnosti či...
Léčba příčiny nedoslýchavosti u osob s Osteogenesis imperfecta spočívá v kochirurgickém zákroku rekonstrukce řetězcu kůstek vnitřního ucha, zvaném stapedoktomie. Čím dříve je zákrok vykonán, tím lepší jsou jeho výsledky, které se pohybují na více než 80% obnovení původního...
Je dobře známo, že i jídlo je lék a příroda mocná čarodějka. Zdravá a bohatá životospráva je velmi důležitá právě také pro pacienty s onemocněním Osteogenesis imperfecta. Ti potřebují nejen doplňovat mnohé látky potřebné pro stavbu kostí, jako je vápník nebo vitamín D, ale potřebují také...
První klinická studie terapií kmenovými buňkami probíhá již od roku 2015 v Karolinska institutu ve Stockholmu ve Švédsku má (se slibnými výsledky - až o 80% nižší počet zlomenin) za cíl minimalizaci dopadů onemocnění Osteogenesis Imperfecta. Je možné ji zahájit již v prenatálním stadiu u plodů...

Kompenzační pomůcky

ZDE v dílu pořadu Futuroskop se děti vydají do Jedličkova ústavu, kde se seznámí s pomůckami, které tělesně postiženým usnadňují život - od vozíků až po vybavení koupelen. Ukáží nám ale i další zázraky technologie -  magické oko nebo kochelární implantát. :o)
"Mezi lidmi, kteří k životu potřebují invalidní vozíky, vypukla panika. VZP kvůli sporu vyškrtla z číselníku jednu z firem, která vyrábí zdravotní pomůcky. To znamená, že přestává přispívat na výrobky této firmy." uvádí server tn.cz 4. září 09 Reportáž můžete shlédnout online ZDE ! Téhož dne...