VZP přestává přispívat na některé pomůcky!

"Mezi lidmi, kteří k životu potřebují invalidní vozíky, vypukla panika. VZP kvůli sporu vyškrtla z číselníku jednu z firem, která vyrábí zdravotní pomůcky. To znamená, že přestává přispívat na výrobky této firmy." uvádí server tn.cz 4. září 09
Reportáž můžete shlédnout online ZDE !

Téhož dne zveřejnila VZP na svých webových stránkách tuto informaci:

Nákup a servis zdravotnických prostředků klientům VZP je zajištěn

4. září 2009

Od 1. července 2009 obnovuje VZP smlouvy s některými stávajícími smluvními partnery, poskytujícími zdravotnické prostředky našim klientům. Nový systém je nastaven tak, aby byl průhlednější, umožnil detailnější analýzy vykazovaných závad zdravotnických prostředků, spotřeby jednotlivých náhradních dílů a minimalizaci paušálních výdajů, které jsou v praxi velice neurčité. Od tohoto kroku pojišťovna očekává podstatné snížení nákladů spojených s cirkulací zdravotnických prostředků tak, aby nebyl dotčen klient pojišťovny a současně byly zachovány principy tržního prostředí. Pořizovací ceny nových zdravotnických prostředků (ZP) zůstávají v původní výši.

VZP neuzavřela novou smlouvu s firmou ORTOSERVIS. Důvodem nepokračovat ve smluvním vztahu s touto firmou je mj. fakt, že Ortoservis rozeslal některým lékařům návrh smlouvy podepsané jednatelem firmy, která obsahuje ustanovení pro naši pojišťovnu zcela nepřijatelná, nabádající lékaře k preferování této firmy u svých klientů.

VZP zároveň odhalila několik dalších pochybení Ortoservisu, např. neoprávněné zadržování finančních prostředků náležejících VZP. Navíc i  po neprodloužení smlouvy přijímali zaměstnanci firmy poukazy na opravy zdravotních pomůcek a tyto poukazy odmítali klientům vydat zpět, aby si pojištěnci mohli zajistit jiný servis.

Ubezpečujeme naše klienty, že VZP má uzavřeny smlouvy s většinou dodavatelů zdravotnických prostředků a primárním cílem pojišťovny i nadále zůstává poskytování kvalitních zdravotnických prostředků našim pojištěncům a kontinuální zlepšování služeb v této oblasti prostřednictvím smluvních partnerů. Bude-li klient VZP potřebovat jakoukoli radu či pomoc, může se obrátit na příslušného krajského revizního lékaře, se kterým se dohodne na řešení situace.

Mgr. Jiří Rod
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí VZP ČR 

Asi se přesně nedozvíme, kdo jedná nesprávně, já však doufám, že případné problémy z toho plynoucí budou co nejdříve vyřešeny.

Dotknul se Vás tento problém? Je řešení? Jak jste na tom se svými pojišťovnami? Diskutujte, pište rady, typy, názory...