Sluchu

Sluch je jedním z našich pěti smyslů. Jeho funkcí je přeměnit zvukové vlny na nervové impulsy, které jsou mozkem vnímány jako zvuk. U osob s OI dochází často k poruchám sluchu, tzv. nedoslýchavosti. Abychom porozuměli proč, je třeba pochopit, jak fungují sluch a ucho...

 
 

Ucho sestává ze 3 částí

Vnější ucho

je tvořeno vnější chrupavčitou částí ucha a zvukovodem. Funguje jako druh trychtýře, který zachycuje a shromažďuje zvukové vlny a odvádí je do ušního bubínku.

 

Střední ucho

Je prostor vyplněný vzduchem. Tlak vzduchu ve středním uchu je regulován Eustachovou trubicí, která spojuje střední ucho s nosem a hltanem. Ve středním uchu jsou tři malé kůstky běžně nazývané kladívko, kovadlinka a třmínek. Tento řetězec kostí tvoří pákový mechanismus, dopravující vibrace z ušního bubínku do části vnitřního ucha, která zpracovává zvuk. Právě u osob s OI bývá vlivem křehkosti kostí tento mechanismus poškozen a dochází tak ke sluchovým ztrátám.

Vnitřní ucho

Je kostní struktura vyplněná tekutinou, tvarovaná jako hlemýždí ulita. Spojení mezi středním a vnitřním uchem se nazývá oválné okénko. K oválnému okénku je připojena ploška třmínku, která funguje jako píst, který pohybuje tekutinou vnitřního ucha. Pohybem tekutiny vnitřního ucha jsou aktivovány vláskové senzorické buňky, které vysílají impulsy do mozku a ten je vnímá jako zvuk. Ve vnitřním uchu také sídlí orgán pro rovnováhu.


Udělejte si malý test:

 • Připadá vám, že lidé mluví méně zřetelně než obvykle?
 • Máte potíže rozumět tiché řeči?
 • Cítíte se po dlouhé konverzaci unaveni?
 • Říkáte často „Co jsi říkal(a)?“
 • Máte problémy rozumět, co říkají lidé na večírcích?
 • Máte problémy rozumět řeči v hlučném prostředí?
 • Máte potíže při komunikaci po telefonu?
 • Je pro vás těžké slyšet ptačí zpěv?
 • Přeslechnete často zvonění telefonu nebo zvonku u dveří?
 • Myslí si ostatní, že máte rádio a televizi příliš nahlas?
 • Myslí si ostatní, že máte sníženou schopnost slyšet?

Jestliže je vaše odpověď na dvě nebo více otázek „ano“, měli byste si nechat zkontrolovat sluch.

Nedoslýchavost je snížení citlivosti sluchu, jehož příčina může spočívat v různých faktorech.

Převodní nedoslýchavost

Když není zvuk veden skrz vnější nebo střední ucho optimálně, pak tento jev nazýváme převodní nedoslýchavostí. Tato specifická nedoslýchavost může vzniknout ve vnějším uchu, zvukovodu, bubínku, kůstkách středouší nebo kombinací. Obvykle se projeví mírnou, nebo středně těžkou nedoslýchavostí. Ztráta se může projevit buď na všech frekvencích relativně jednotně, nebo se může projevit speciálně jen v pásmu hloubek.

Příčiny:

 • ušní maz

 • zánět střeního ucha

 • proražení bubínku

 • otoskleróza

 • zlomenina v řetězci kůstek

 • znetvoření vnějšího ucha

Percepční nedoslýchavost

Percepční nedoslýchavost je následkem poruchy vnitřního ucha. O percepční nedoslýchavosti mluvíme, pokud jsou poškozené vláskové buňky, nervová vlákna nebo jejich spojení s hlemýžděm nebo pokud nefungují optimálně.

Charakteristické znaky percepční nedoslýchavosti:

 • potíže slyšet zvuky

 • potíže rozeznat a rozlišit zvuky, i ty hlasité

 • málo hlasité zvuky jsou vnímány jako příliš tiché, velmi hlasité zvuky jako příliš hlasité

 • často se přidružuje tinnitus - zvonění nebo hučení v uších

Nedoslýchavost a OI

Až 50% pacientů s OI trpí nedoslýchavostí. Za příčinu se nejčastěji uvádí otoskleróza, což je onemocnění postihující kostěný labyrint vnitřního ucha. Dochází při něm k přestavbě či deformaci kostní části vnitřního ucha. Vztah OI a ztráty sluchu objevili vědci J. van der Hoeve a A. de Kleynu -  podle  nich se také jmenuje van der Hoeve – de Kleyn syndrom. Nebojte se tedy, pokud jste tento termín našli ve své lékařské zprávě, není to nadávka ;). 
Otoskleróza se projevuje většinou kolem 30.-40. roku, u osob s OI se však může projevit kdykoliv, již v dětství či v pubertě.

Vyšetřovací metody

Test sluchu pomáhá zhodnotit různé věci, jako je schopnost slyšet a ucho samotné. Všechny metody jsou zcela bezbolestné.

 • Měření schopnosti slyšet - Během testu sluchu se určuje práh sluchu pro každé ucho zvlášť, obměňováním intenzity každého individuálního tónu. To znamená, že se stanovuje nejnižší stupeň intenzity, na kterém jedinec ještě slyší specifické tóny. Při typickém testu sluchu pustí audiolog posluchači několik čistých tónů, přičemž má testovaný říci, jestli je slyší.
  Tóny je možné pustit do sluchátek, čímž se stanoví práh vodivosti vzduchem. Test může být také proveden s malým vibrátorem umístěným za uchem testovaného, v tomto případě se měří práh vodivosti kostí. Kombinací těchto dvou metod lze určit, kde se nachází porucha, která ztrátu sluchu způsobuje:
  1) ve středním uchu, 2) ve vnitřním uchu nebo 3) ve zvukovodu.

  Výsledek testu sluchu je graficky znázorněn v takzvaném audiogramu.

 • Měření dynamického rozsahu - Práh sluchu značí nižší hranici rozsahu, ve kterém jedinec slyší (dynamické pole). Horní hranice se nazývá hladina nepříjemného poslechu a také se měří – s ohledem na testovanou osobu - pouštěním čistých tónů. Hladinu příjemného poslechu je možné také určit testem, při kterém necháme jedince seřadit různé tóny na stupnici od sotva slyšitelných po nepříjemně hlasité.
   
 • Měření schopnosti vnímat mluvený projev - Obecně zahrnuje poslech krátkých slov nebo vět, bez možnosti vidět mluvčího, při různých stupních intenzity. Testovaný je musí opakovat. To dovolí audiologovi stanovit jednotlivci práh, na kterém rozumí mluvě, zhodnotit schopnost rozumět mluvě nebo ztrátu rozlišovací schopnosti. Těmto testům říkáme řečová audiometrie.
   
 • Měření funkčnosti středního ucha - Jestliže je podezření, že ztráta sluchu je způsobena problémem ve středním uchu, může audiolog použít měřící metodu nazvanou impedanční audiometrie (tympanometrie). Zde audiolog pouští tóny přes speciální gumovou ušní koncovku umístěnou v uchu testovaného, zatímco se současně mění tlak vzduchu ve zvukovodu. Tato metoda umožňuje určit, jestli je ve středním uchu skleróza, tekutina nebo tlak (například ve spojitosti s infekcí středního ucha).

Léčba ztráty sluchu

Účinnou léčbou nedoslýchavosti může být operace úpravy případně plastiky středoušních kůstek, tzv. stapedoctomie.
 
Velmi dobře však v boji s nedoslýchavostí u osob s OI pomáhají také naslouchadla. Nestyďte se a požádejte svého lékaře o vyšetření sluchu a potřebnou kompenzaci sluchové ztráty. Z vlastní zkušenosti vím, že život s naslouchadlem není v ničem více omezující - naopak je velice obohacující o bezchybné porozumění řeči, menší únavu a lepší zapojení do života :).
 
Pokročilé moderní technologie zajišťují vysoký komfort i v případě naslouchadel, která mohou být pro okolí prakticky neviditelná. Konatkujte lídry oboru v ČR: