NEDOSLÝCHAVOST, PŘÍČINY, LÉČBA

02.10.2009 13:27

Nedoslýchavost

Je to snížení citlivosti sluchu, jehož příčina může spočívat v různých faktorech.

Převodní nedoslýchavost

Když není zvuk veden skrz vnější nebo střední ucho optimálně, pak tento jev nazýváme převodní nedoslýchavostí.
Tato specifická nedoslýchavost může vzniknout ve vnějším uchu, zvukovodu, bubínku, kůstkách středouší nebo kombinací

 

Příčiny:
 • ušní maz
 • zánět střeního ucha
 • proražení bubínku
 • otoskleróza
 • zlomenina v řetězci kůstek
 • znetvoření vnějšího ucha

Převodní ztráta sluchu se obvykle projeví mírnou, nebo středně těžkou nedoslýchavostí. Ztráta se může projevit buď na všech frekvencích relativně jednotně, nebo se může projevit speciálně jen v pásmu hloubek.

Percepční nedoslýchavost

Percepční nedoslýchavost je následkem poruchy vnitřního ucha. O percepční nedoslýchavosti mluvíme, pokud jsou poškozené vláskové buňky, nervová vlákna nebo jejich spojení s hlemýžděm nebo pokud nefungují optimálně.

Pokud je poškozená část vnitřního ucha, ztratí se nebo sníží schopnost přeměnit mechanickou energii na elektrickou, která je posílána do mozku.

Charakteristické znaky percepční nedoslýchavosti:
 • potíže slyšet zvuky
 • potíže rozeznat a rozlišit zvuky, i ty hlasité
 • málo hlasité zvuky jsou vnímány jako příliš tiché, velmi hlasité zvuky jako příliš hlasité
 • často se přidružuje tinnitus - zvonění nebo hučení v uších

Otoskleróza

Otoskleróza má stabilní prevalenci v populaci asi 1 %. Vyskytuje se buď samostatně, nebo jako součást onemocnění Osteogenesis imperfecta. Tento jev se jmenuje po svých objevitelích - vědci J. van der Hoeve a A. de Kleynu - van der Hoeve – de Kleyn syndrom. Nebojte se tedy, pokud jste tento termín našli ve své lékařské zprávě - není to nadávka ;o).

Otoskleróza se projevuje většinou kolem 30.-40. roku, u osob s OI to však může být již kolem 20.

Vyšetřovací metody

Test sluchu pomáhá zhodnotit různé věci, jako je schopnost slyšet a ucho samotné. Všechny metody jsou zcela bezbolestné.

 

Měření schopnosti slyšet

Schopnost slyšet se měří, aby bylo možné určit, jak dobře jedinec slyší různé tóny při různých stupních intenzity.
Během testu sluchu se určuje práh sluchu pro každé ucho zvlášť, obměňováním intenzity každého individuálního tónu. To znamená, že se stanovuje nejnižší stupeň intenzity, na kterém jedinec ještě slyší specifické tóny.
Měření prahu sluchu je první vhodnou metodou, jak odhalit ztrátu sluchu – a to jak stupeň ztráty sluchu, tak které tóny jsou problematické (od nízkofrekvenčních po vysokofrekvenční tóny).
Při typickém testu sluchu pustí audiolog posluchači několik čistých tónů, přičemž má testovaný říci, jestli je slyší.
Tóny je možné pustit do sluchátek, čímž se stanoví práh vodivosti vzduchem. Test může být také proveden s malým vibrátorem umístěným za uchem testovaného, v tomto případě se měří práh vodivosti kostí. Kombinací těchto dvou metod lze určit, kde se nachází porucha, která ztrátu sluchu způsobuje: 1) ve středním uchu, 2) ve vnitřním uchu nebo 3) ve zvukovodu.
Výsledek testu sluchu je graficky znázorněn v takzvaném audiogramu.

 

 

Měření dynamického rozsahu
Práh sluchu značí nižší hranici rozsahu, ve kterém jedinec slyší (dynamické pole). Horní hranice se nazývá hladina nepříjemného poslechu a také se měří – s ohledem na testovanou osobu - pouštěním čistých tónů. Hladinu příjemného poslechu je možné také určit testem, při kterém necháme jedince seřadit různé tóny na stupnici od sotva slyšitelných po nepříjemně hlasité.

Měření schopnosti vnímat mluvený projev
Jelikož jednou z prvních známek postižení sluchu – a velkým problémem - je snížená schopnost porozumění mluvenému projevu. Existuje řada testů k měření schopnosti jednotlivce rozumět mluvenému slovu.
Měření schopnosti rozumět mluvenému projevu obecně zahrnuje poslech krátkých slov nebo vět při různých stupních intenzity. Testovaný je musí opakovat. To dovolí audiologovi stanovit jednotlivci práh, na kterém rozumí mluvě, zhodnotit schopnost rozumět mluvě nebo ztrátu rozlišovací schopnosti. Těmto testům říkáme řečová audiometrie.

Měření funkčnosti středního ucha
Jestliže je podezření, že ztráta sluchu je způsobena problémem ve středním uchu, může audiolog použít měřící metodu nazvanou impedanční audiometrie (tympanometrie). Zde audiolog pouští tóny přes speciální gumovou ušní koncovku umístěnou v uchu testovaného, zatímco se současně mění tlak vzduchu ve zvukovodu. Tato metoda umožňuje určit, jestli je ve středním uchu skleróza, tekutina nebo tlak (například ve spojitosti s infekcí středního ucha). Funkčnost středního ucha se měří také pomocí mnoha dalších typů testů.


Léčba

Léčba příčiny nedoslýchavosti u osob s Osteogenesis imperfecta spočívá v kochirurgickém zákroku rekonstrukce řetězcu kůstek vnitřního ucha, zvaném stapedoktomie. Čím dříve je zákrok vykonán, tím lepší jsou jeho výsledky, které se pohybují na více než 80% obnovení původního slyšení!

Pokud operace není v důsledku značných patologických změn možná nebo pokud ji pacient odmítá, jsou u převodní nedoslýchavosti velmi příznivé podmínky ke korekci sluchové vady sluchadlem.

Typy sluchadel:

 • kanálová sluchadla - jsou ze všech typů sluchadel nejmenší. Jsou umístěna hluboko ve zvukovodu a proto jsou sotva viditelná. Sluchadlo, které je umístěno hluboko ve zvukovodu, snižuje problémy s hlukem větru, umožňuje uživateli lepší telefonní konverzaci a lépe rozezná směr příchozích zvuků.
 • zvukovodová sluchadla - Zvukovodové sluchadlo je diskrétní model umístěný ve zvukovodu. Tvoří ji pouze jedna část (mušle, skořepina), která obsahuje veškerou elektroniku. Skořepina se vyrábí na zakázku na základě otisku zvukovodu uživatele sluchadla.
 • závěsná sluchadla - Závěsná sluchadla jsou umístěna za uchem a pomocí trubičky spojena sušní tvarovkou. Jedná se o velmi výkonný model, který pomáhá osobám s těžkou sluchovou ztrátou.

Dnešní technika už využívá i digitální zpracování zvuku a nejmodernější elektroniku, dostupná jsou také sluchadla mnoha barev a stylů. Nejdůležitější je konzultace s Vaším sluchovým odborníkem, který s Vámi vybere nejlepší sluchadlo a pomůže s jeho správným nastavením.
Máte-li ušní vadu v obou uších, je výhodou používat sluchadla na obě. Při používání dvou sluchadel je požadovaná míra zesílení těchto sluchadel nižší nežli při použití pouze jednoho sluchadla, je jednodušší lokalizovat zvuk, oddělit řeč od okolního hluku a zvýší se kvalita a hloubka vjemu.