Jóga

28.02.2009 11:32

 V józe je kladen důraz na plynulé přechody mezi jednotlivými pozicemi a na správnou techniku dýchání. Důležité jsou techniky pozic, jógové dýchání, relaxace a koncentrace, vnímání plynulosti pohybu a celkové uvědomování si sebe sama.

Původní záměr jógy měl náboženský význam, mělo dojít k dosažení vyšších duchovních hodnot pomocí meditace – nakonec i samotný překlad slova jóga znamená spojení s Bohem. Jóga pomáhá překonávat lidem vlastní ego a posouvá hranice lidských možností. Jóga má mnoho variant, mezi ty nejznámější patří např. Hatha jóga, Bhakti jóga, Džňána jóga, Rádža jóga, Karma jóga, Kundaliní jóga nebo Guru jóga. Z jógy vychází také její modernější forma, tzv. power jóga, část prvků přejala i metoda pilates.

Na co je jóga dobrá

Jóga nabízí duševní i tělesnou pohodu, harmonii a zklidnění. Cvičení jógy by mělo pomoci odbourat chronický stres, naučit vás relaxovat a načerpat novou energii. Cvičení jógy také vyrovnává svalové dysbalance, obnovuje přirozenou pružnost páteře a zlepšuje funkce srdce.

Kdo může jógu cvičit

Jógu může cvičit téměř každý, při zdravotních potížích je možné upravit cvičení na míru. Cvičení jógy není nutné omezovat ani v těhotenství, existuje speciální druh jógy určený pro budoucí maminky nazývaný gravijóga.

Co je ke cvičení jógy potřeba

Na cvičení jógy stačí běžná podložka a pohodlné oblečení. Jóga se většinou cvičí bez bot a nepoužívá se u ní žádné speciální náčiní.

Dýchání a jóga

Při dýchání se do těla dostává kyslík a do ovzduší oxid uhličitý. V plicních sklípcích se výměna odehraje mezi krví a vzduchem, dál v těle mezi krví a samotnými buňkami. Správné dýchání hraje v józe velkou roli.

Tři typy jógového dýchání:

Břišní dýchání (abdominální)
Nejméně špatný způsob dýchání, dýchá takto většina mužů. Využívá hlavní dýchací sval, tedy bránici. S výdechem se uvolní a my zatáhneme břišní svaly. Naopak je tomu při nádechu.

Žeberní dýchání (kostální)
Tento typ dýchání zatěžuje svaly mezižeberní a je tedy více namáhavý. Hrudník jde při nádechu dopředu, při výdechu opačně. 

Klíčkové dýchání
(klavikulární)
Typické dýchání pro ženy, kdy se vymění vzduch hlavně v horní části plic (v hrotech). Opět se zapojují svaly mezižeberní a šikmé svaly krku. Nicméně i toto dýchání je namáhavé.

Úplné jógové dýchání kombinuje všechny tři tyto typy a představuje ideální uvědomělé dýchání.
Úplné jógové dýchání je nejlepší provádět v relaxačních polohách, nejlépe v leže na zádech, ale je možné ho provádět kdekoliv a kdykoliv, hlavně tak, aby vám to bylo pohodlné.

Pro nácvik úplného jógového dýchání je nejvhodnější se naučit jednotlivá dýchání samostatně.

3x nádech a výdech do břicha
3x nádech a výdech do hrudníku
3x nádech a výdech klíční kostí

Obecně platí, že výdech má trvat dvojnásobnou dobu než nádech:
a) úplně vyprázdnit plíce
b) pomalu snižovat bránici, aby se plíce naplnily vzduchem, břicho se pomalu nafoukne a spodní část plic bude naplněna
c) roztáhněte pomalu a nenásilně žebra
d) dokončete náplň plic vyzdvižením klíčních kostí

Při záklonu - nádech, při předklonu - výdech.

Nadechovat se postupně, plynule nenásilně bez zvuků, tiché dýchání a mysl se plně soustředí na dýchací proces (uvědomění). Pro lepší koncentraci a kontrolu si můžete zavřít oči, položit si ruku na břicho a druhou na bok. Když jste naplnili plíce, vydechujte ve stejném pořadí jako při nádechu.

Pozdrav slunci

často nazýván  i "Sluneční modlitba", je dynamická, na sebe navazující sestava cvičení, skládající se z 12 cviků. Jedná se o co nejplynulejší, na sebe navazující cvičení, prováděného za pravidelného rytmického dýchání. Aktivuje tělo, mysl i ducha, povzbuzuje krevní oběh a nechává proudit energii celým tělem.

Ráno nám pomáhá probrat se po fyzické stránce a večer uvolňuje napětí celého dne.

Pozdrav slunci", často nazýván  i "Sluneční modlitba", je dynamická, na sebe navazující sestava cvičení, skládající se z 12 cviků. Jedná se o co nejplynulejší, na sebe navazující cvičení, prováděného za pravidelného rytmického dýchání. Aktivuje tělo, mysl i ducha, povzbuzuje krevní oběh a nechává proudit energii celým tělem.

Ráno nám pomáhá probrat se po fyzické stránce a večer uvolňuje napětí celého dne. 

 

ZDE na PowerjogaTV se můžete podívat na video :o)

Jóga na vozíku

Pozice KOČKA (držíme 3-5nádechů)

Cat Pose

Cat Pose

 

Pozice KRÁVA (-držíme 3-5 nádechů)

cow pose

cow pose
Pozice OREL (- tlačíme lokty dolů, provádíme na obě ruce, držíme 3-5 nádechů)

Eagle PosePozice ROVNÝ PŘEDKLON (-rovná záda! Držíme na 3-5 nádechů)
 

forwardbend

 

 

forwardbend 


Protažení NOHY (-držíme na 3-5 nádechů)

leg stretch

leg stretch

Protažení STEHEN (- držíme na 3-5 nádechů)
 

Hip StretchProtažení BOKŮ (- pozor! nepředklánět se. Držíme na 3-5 nádechů)
 

Side Bend

Side Bend
OTOČKY

Twist

Twist

Více se dozvíte na stránkách:
www.bmsa.cz/powerjoga
www.joga.cz
www.yogapage.org
www.cvicime.cz (- také Pilates, správné dýchání, relaxace)