BMI aneb Index tělesné hmotnosti

25.02.2009 16:38

"Body mass index"

BMI (body mass index) je odhad tělesné hmotnosti, uznávaný Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Vychází se z poměru hmotnosti a druhé mocniny výšky, výsledek se porovná se statistickými tabulkami pro daný věk a pohlaví.

Správná regulace tělesné hmotnosti je pro kosti velmi důležitá. Podotýkám - správná!

Podváha svědčí o nedostatečném přísunu důležitých vitamínů a minerálů, nadváha naopak o nadměrné konzumaci tuků a také o zátěži našeho pohybového aparátu.

ZDE si můžete vypočítat vlastní BMI, zjistíte tak, jak na tom jste a být byste měli.
Poté už bude na vás sjednat nápravu případných problémů :o)

Pozn.: Výpočet BMI však nemusí být zcela 100%, ovlivňuje jej mnoho faktorů.